درخواست تدریس در گروه مهندسی پزشکی

ضمن عرض سلام و تشکر از همکاری شما استاد ارجمند، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.
 • این فرم فقط برای اساتیدی می باشد که برنامه کلاسی خود را با مدیرگروه مهندسی پزشکی هماهنگ می کنند. با احترام- دکتر کریمی
  0
 • 1
 • نام و نام خانوادگی*
  2
 • شماره تلفن همراه*
  3
 • آخرین مدرک تحصیلی*یک گزینه را انتخاب کنید
  کارشناسی ارشد
  دانشجوی دکتری بدون مدرک آزمون جامع
  دانشجوی دکتری با مدرک آزمون جامع
  دکتری
  4
 • عضو هیئت علمی می باشید*
  بله
  خیر
  5
 • رشته و گرایش کارشناسی*به طور مثال: مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
  6
 • سال اخذ مدرک کارشناسی*به طور مثال: 1380
  7
 • دانشگاه محل اخذ مدرک کارشناسی*به طور مثال: علوم و تحقیقات
  8
 • رشته و گرایش کارشناسی ارشد یا پزشکی عمومی*
  9
 • سال اخذ مدرک کارشناسی ارشد یا پزشکی عمومی*
  10
 • دانشگاه محل اخذ مدرک کارشناسی ارشد یا پزشکی عمومی*به طور مثال: شهید بهشتی
  11
 • رشته و گرایش دکتری تخصصی*
  12
 • سال ورود به مقطع دکتری*
  13
 • سال اخذ مدرک دکتری*
  14
 • دانشگاه محل اخذ مدرک دکتری*
  15
 • مرتبه علمی*
  16
 • دروس پیشنهادی خود جهت تدریس را به ترتیب تخصص و اولویت بنویسید*با کاما جدا کنید
  17
 • نام دانشگاه هایی که تاکنون سابقه تدریس دارید را ذکر کنید*
  18
 • روزهای همکاری پیشنهادی خود را ذکر نمایید*به طور مثال: شنبه و یکشنبه از ساعت 8 تا 16
  19
 • آیا طرح درس خود را به گروه تحویل و در سایت دانشکده بارگذاری كرده ايد*
  بله
  خیر
  20
 • کدامیک از مجوزهای تدریس را قبلا اخذ کرده اید*یکی یا بیشتر را انتخاب کنید
  ساهم
  ساجد
  فرم جذب گزینش علمی و حراست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
  21
 • ارسال رزومه علمی و پژوهشی*رزومه فارسی آپلود
   22
  • در صورت آشنایی، مشخصات اساتیدی که می توانند در امر تدریس به گروه کمک نمایند را با ذکر آخرین مدرک تحصیلی و شماره تماس بنویسید.*
   23