زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۹۸

۳۰ دی ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۵ کد : ۱۶۸۴ اخبار
تعداد بازدید:۹۹۴

برنامه انتخاب واحد دانشجویان دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی نیمسال دوم 99-98

زمانبندی انتخاب واحد

ورودی

مقطع تحصیلی

رشته

ردیف

زمان خاتمه

زمان شروع

98/11/5

12 شب

98/11/5

12 ظهر

94 و ماقبل

کارشناسی پیوسته

مهندسی پزشکی

1

98/11/5

12 شب

98/11/5

12 ظهر

98-93

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت محیط

98/11/6

12 شب

98/11/6

12 ظهر

95

کارشناسی پیوسته

مهندسی پزشکی

2

98/11/6

12 شب

98/11/6

12 ظهر

98-93

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت حرفه ای

98/11/7

12 شب

98/11/7

12 ظهر

96

کارشناسی پیوسته

مهندسی پزشکی

3

98/11/7

12 شب

98/11/7

12 ظهر

98-95

کاردانی

بهداشت خانواده

98/11/8

12 شب

98/11/8

12 ظهر

97

کارشناسی پیوسته

مهندسی پزشکی

4

98/11/8

12 شب

98/11/8

12 ظهر

98-95

کاردانی

بهداشت مبارزه

98/11/9

12 شب

98/11/9

12 ظهر

98

کارشناسی پیوسته

مهندسی پزشکی

5

98/11/9

12 شب

98/11/9

12 ظهر

98-95

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

98/11/10

12 شب

98/11/10

12 ظهر

98-94

ارشد

مهندسی بهداشت محیط

6

98/11/10

12 شب

98/11/10

12 ظهر

98-94

دکتری و ارشد

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 


( ۱۶ )

نظر شما :