شرکت دانشجویان فقط در امتحاناتی که در کارت ورود به جلسه است

۳۰ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۴ کد : ۲۱۹۹ اخبار
تعداد بازدید:۲۵۷

به اطلاع می رساند:

تعدادی از دانشجویان با توجه به عدم رعایت پیش نیاز و نیز عدم رعایت مقررات آموزشی در خصوص اخذ درس، درس/دروسی از آنان حذف شده است. بنابراین دانشجویان فقط می بایست در امتحان دروسی شرکت نمایند که در کارت ورود به جلسه امتحان وجود دارد.

حضور نام دانشجو فقط در کلاس مجازی ملاک نیست بلکه ملاک کارت امتحانی است.

- در صورت شرکت در امتحان برای دروسی که در کارت جلسه امتحان وجود ندارد، دانشجو متخلف شناخته می شود.

- درس دانشجو باید حتما در کارت ورود به جلسه امتحان وجود داشته باشد.

- دانشجویان طبق تاریخ مندرج در کارت ورود به جلسه می بایست در امتحان شرکت کنند.

 

«آموزش دانشکده»


( ۲ )

نظر شما :