رویداد رقابت تیم های دانشجویی در کرسی های آزاد اندیشی

۲۰ آذر ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۰ کد : ۲۸۸۴ اخبار
تعداد بازدید:۲۷۶

 

رویداد  ملی رقابت تیم های دانشجویی درکرسی های آزاد اندیشی 

 

 

دانلود فرم ثبت نام گروه ها و نحوه داوری 

دانلود فرم ثبت نام گروه ها              دانلود فرم امتیار دهی داوران         دانلود فرم اعلام رای نهایی     دانلود فرم صورتجلسه     

 دانود کلیه فرم ها در یک فایل

موضوعات پیشنهادی برای رویداد رقابت تیم های دانشجویی در کرسی های آزاد اندیشی  (دانلود)

موصوعات پیشنهادی در حوزه سلامت:

ﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶﻋﺪاﻟﺖﻣﯽﺷﻮد.

1

ﻣﺪﯾﺮانﺑﺨﺶﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

2

مدیریت سلامت در موضوع بیماری کرونا اعتماد اجتماعی را افزایش داده است.

3

مدیریت غیرعلمی در بیماری کرونا موجب ناکارآمدی در مواجه با این بیماری شده است.

4

تلفیق پزشکی مدرن و سنتی راه سوم انسان امروز برای توسعه سلامت است.

5

جامعه به مدیریت سلامت کشور اعتماد دارد.

6

ایران دارای یکی از بروزترین و موفق ترین نظام سلامت در منطقه است.

7

تحریم های غیرانسانی آمریکا بهداشت و درمان کشور را دچار چالش اساسی کرده است.

8

روﻧﺪﮐﻠﯽاخلاق در حوزه پزشکی در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان رو ﺑﻪ اﻓﻮل اﺳﺖ.

9

مدیریت جهادی در مقابله با ویروس کرونا دستاورد جدیدی در حوزه سلامت ایران است.

10

ایران در حوزه بهداشت و درمان به خودکفایی رسیده است.

11

حوزه سلامت ملزم به پیوستن به تحقیقات جهانی است.

12

حقوق کادر درمان و پرستاران در مقایسه با پزشکان ناعادلانه است.

13

 

ثبت نام : حداکثر تا 15 دی

اساتید و دانشجویان پس از تشکیل گروه و تکمیل فرم ثبت نام، فرم ثبت نام را به مدیران گروه خود تحویل دهند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.


( ۱ )

نظر شما :