شرکت دانشجویان برتر دانشکده بهداشت در کارگاه استعدادهای درخشان (چهارشنبه ۵ دی)

۰۱ دی ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۵ کد : ۶۱۸ اخبار
تعداد بازدید:۳۱۶

با سلام و احترام

به اطلاع دانشجویان عزیز می رسانم:

سومین کارگاه استعداد های درخشان با عنوان ضرورت آشنایی دانشجویان علوم پزشکی با علوم انسانی و هنرهای زیبا، روز چهارشنبه ۵ دی ماه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در سالن EDC واقع در زرگنده برگزار می شود.

لطفا دانشجویان برتر زیر در این کارگاه شرکت پرشور داشته باشند.

مقطع

رشته تحصیلی

ورودی

نام و  نام خانوادگی

ردیف

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت محیط

مهر 94

سیده فاطمه رحمتی برفجانی

1

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت محیط

مهر 94

محمدنبی میری پناه

2

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت محیط

مهر 95

محدثه روشنی حاجی وند

3

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت محیط

مهر 95

سیده الهه عبادی

4

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت محیط

مهر 95

حامد کوشا

5

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت محیط

مهر 96

نازنین باقری

6

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت محیط

مهر 96

موژان نامنی

7

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت محیط

مهر 96

لیلا هدائی بزرگی

8

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی بهداشت محیط

بهمن 95

مریم حسنی الموتی

9

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت حرفه ای

بهمن 94

فاطمه زهرا عموزادتبار

10

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت حرفه ای

مهر 94

پروشات کلانتری

11

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت حرفه ای

مهر 94

مهسا خفائی پورخمسه

12

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت حرفه ای

مهر 95

نغمه دلکش

13

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت حرفه ای

مهر 95

مینا کریمی

14

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت حرفه ای

مهر 95

فاطمه خراسانی

15

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت حرفه ای

مهر 96

زهرا فرمانی مسقران

16

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت حرفه ای

مهر 96

زهرا اذرنیاقوام

17

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت حرفه ای

مهر 96

مرضیه رضائی

18

کاردانی

بهداشت مبارزه با بیماریها

مهر 95

بهزاد سوری

19

کاردانی

بهداشت مبارزه با بیماریها

مهر 96

حامد شجاع الدینی

20

کاردانی

بهداشت مبارزه با بیماریها

مهر 96

علی هنریار

21

کاردانی

بهداشت مبارزه با بیماریها

مهر 96

رضا شفیع

22

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

مهر 95

بهاره حدادی

23

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

مهر 95

نازنین محمدی خانقاه

24

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

مهر 95

فرهاد افشار

25

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

مهر 96

خدیجه نجاتی فرد

26

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

مهر 96

نسیم مهراور

27

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

مهر 96

راضیه احدی

28

کاردانی

بهداشت خانواده

مهر 95

فاطمه سعادتی

29

کاردانی

بهداشت خانواده

مهر 95

فاطمه ترک

30

کاردانی

بهداشت خانواده

مهر 95

رقیه میکاییلی

31

کاردانی

بهداشت خانواده

مهر 96

نفیسه ابولحسنی

32

کاردانی

بهداشت خانواده

مهر 96

سپیده زرگر

33

کاردانی

بهداشت خانواده

مهر 96

زهرا توبیخی

34

کارشناسی پیوسته

مهندسی پزشکی

بهمن 95

نسترن گودرز

35

کارشناسی پیوسته

مهندسی پزشکی

بهمن 95

نازنین صالح پور

36

کارشناسی پیوسته

مهندسی پزشکی

بهمن 95

فرحناز زاهدی

37

کارشناسی پیوسته

مهندسی پزشکی

مهر96

نسترن فرجی قناد

38

کارشناسی پیوسته

مهندسی پزشکی

مهر96

سحر قربان زاده

39

کارشناسی پیوسته

مهندسی پزشکی

مهر96

سیده آرا سابعی

40


( ۸ )

نظر شما :