آیین نامه انضباطی تخلفات امتحانی

۱۹ دی ۱۳۹۷ | ۰۷:۵۳ کد : ۶۹۵ اخبار
تعداد بازدید:۶۴۱
آیین نامه انضباطی تخلفات امتحانی

دانشجویان گرامی برای جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جلسه امتحان رعایت موارد ذیل ضروری است:

۱- حضور به موقع در جلسه امتحان و توجه به شماره صندلی مربوط به خود الزامی است.

۲- همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان الزامی است . از ورود کسانیکه بدون کارت هستند به جلسات امتحان جلوگیری می شود.

۳- بطور کلی همراه داشتن وسایل الکترونیکی از جمله موبایل (به صورت روشن یا خاموش ) به جلسات امتحان ممنوع می باشد در صورت مشاهده تقلب محسوب شده و منجر به اخذ نمره ۰/۲۵ خواهد شد.

۴- همراه داشتن هرگونه یادداشت ، کتاب ، کف نویسی و جزوه مرتبط و غیر مرتبط در جلسه امتحان تقلب و منجر به اخذ نمره ۰/۲۵ خواهد شد.

۵- فرستادن فرد دیگری به جای خود درجلسه امتحان منجر به اخذ نمره ۰/۲۵ در درس مذکور و محرومیت از تحصیل در نیمسال بعد خواهد شد.

۶- در صورت عدم رعایت نظم در جلسه امتحان برابر مقررات با فرد خاطی رفتار خواهد شد.

لازم به ذکر است از آوردن هرگونه وسایل اضافی در سرجلسه امتحان خودداری فرمائید.به منظور جلوگیری از اختلال در نظم جلسه و همچنین رعایت آیین نامه انضباطی امتحانات تلفن همراه خود را به صورت خاموش در کیف خود قرار دهید.


( ۳ )

نظر شما :