اخبار - آرشیو

قابل توجه پذیرفته شدگان مهندسی بهداشت

پذیرفته شدگانی که دارای مدرک پایه (مقطع کاردانی) قابل قبول در یکی از رشته های بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومی، بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماری ها، بهداشت محیط، تکنسین حفاظت محیط زیست، کمک مهندسی بهداشت، تکنولوژی محیط زیست و علوم آزمایشگاهی می باشد روز شنبه مورخ ۱۲/۴ به دانشکده بهداشت (علوم تحقیقات بلوک آموزشی ۱ طبقه اول اتاق ۱۱۷) برای بررسی مدارک و ثبت نام (در صورت تایید) مراجعه نمایند. 

ادامه مطلب