اخبار - آرشیو

اخد درس بیوشیمی برای دانشجویان مهندسی پزشکی در ترم جاری

دانشجویان عزیز مهندسی پزشکی که درس شیمی آلی را گذرانده اند لازم است درس بیوشیمی را نیز در ترم جاری اخذ نمایند. پس از برگزاری جلسه شورای آموزشی، در ارتباط با نحوه محاسبه ۳ واحد درس شیمی آلی در مجموع واحدهای گذرانده شما تعیین تکلیف خواهد شد.

ادامه مطلب