طرح درس اساتید

طرح درس اساتید

دانلود فرم خام طرح درس نظری (WORD-PDF)

دانلود فرم خام طرح درس بالینی (WORD-PDF)

دانلود راهنمای نحوه تکمیل فرم طرح درس (PDF)

دانلود دو نمونه فرم طرح درس تکمیل شده (PDF1-PDF2)

جهت تکمیل فرم طرح درس اینجا را کلیک بفرمایید