آزمایشگاه فیزیک۲

 آزمایشگاه فیزیک ۲

 دانشجویان در این آزمایشگاه با آزمایش های ذیل آشنا شده و آن ها را به صورت عملی انجام می دهند:

 نام آزمایش ها:

 

آشنایی با وسایل و تجهیزات آزمایشگاه

بررسی قانون اهم

تحقیق قوانین سری و موازی مقاومت ها

مدار پل وتستون

بررسی قوانین کیرشهف

بررسی پر و خالی شدن خازن ها

تحقیق قوانین سری و موازی خازن ها

تعیین مقاومت داخلی باتری و منبع تغذیه

آشنایی با اسیلوسکوپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسایل موجود در آزمایشگاه:

 

منبع تغذیه DC

مقاومت های رنگی

بورد

آوومتر عقربه ای (آنالوگ)

جعبه مقاومت

سیم های رابط یک سر فیشی و یک سر سوسماری

کرنومتر

خازن

سیم های رابط دوسر سوسماری

سیگنال ژنراتور

اسیلوسکوپ

خازن قطبی و عدسی - غیرقطبی

سیم پراب

باطری

سیم چین و پیچ گوشتی (دوسو  چهارسو)