آزمایشگاه مبانی برق، الکترونیک و دیجیتال

در آزمایشگاه الکترونیک قطعات مختلفی مورد آزمایش قرار می گیرد و دانشجویان مطالب تئوری یادگرفته در درس الکترونیک را بصورت عملی تست می کنند و جواب آن ها را با هم مقایسه می کنند. از جمله مدارهایی که در آزمایشگاه الکترونیک بسته می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تست دیود با مولتی متر
  • مشاهده منحنی مشخصه دیود
  • مشاهده ورودی و خروجی های یکسوساز های نیم موج ، تمام موج و تمام موج با ترانس سر وسط
  • برش دهنده ها
  • چند برابر کننده ها
  • تست ترانزیستور
  • مدار بایاس DC ترانزیستور
  • اعمال سیگنال کوچک به ترانزیستور
  • مشاهده خروجی ها و ورودی ها و محاسبه بهره تقویت کننده ها و