دفتر معاونت آموزشی

 

 

 

معاونت آموزشی، دانشجویی و تحصیلات تکمیلی

دکتر محمد کریمی مریدانی

 

تحصیلات: دکتری تخصصی مهندسی پزشکی

رزومه (دانلود)

amu1_01.gif

amu2_01.gif