معرفی دفتر توسعه آموزش

دفتر توسعه آموزش (EDO) در دانشکده بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران زیر نظر ریاست محترم وقت دانشکده جناب آقای دکتر محمد رضا خانی در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه فعالیت خود را از سال 1395 آغاز کرد. مسئولیت مدیریت دفتر توسعه آموزش از آبان ماه 1396 تا بهمن ماه 1397 به عهده آقای دکتر محمد کریمی مریدانی عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی بود که با همکاری اعضای محترم هیئت علمی دانشکده، فعالیت هایEDO را در جهت بهبود کیفیت آموزش واحدهای درسی، ارزشیابی اساتید، جمع آوری و ارائه طرح درس اساتید، برگزاری کارگاه ها در جهت توانمدسازی اساتید، هماهنگی با مدیران گروه در جهت انعکاس نظرات دانشجویان، انجام می دادند. هم اکنون مسئولیت مدیریت دفتر EDO دانشکده بر عهده سرکار خانم مهسا جهانگیری راد از اعضای محترم هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط می باشد. دفتر EDO از کلیه اساتید و دانشجویان علاقمند به امور آموزشی جهت انعکاس نظرات و پیشهادات سازنده دعوت به همفکری و همکاری می نماید.