معرفی دفتر توسعه آموزش

دفتر توسعه آموزش (EDO) در دانشکده بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران زیر نظر ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر محمد کریمی مریدانی در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه فعالیت خود را از سال 1395 آغاز کرد. مسئولیت مدیریت دفتر توسعه آموزش هم اکنون به عهده خانم دکتر نگین نیک سادات عضو هیئت علمی گروه بهداشت عمومی و پزشکی اجتماعی است که با همکاری اعضای محترم هیئت علمی دانشکده، فعالیت هایEDO را در جهت بهبود کیفیت آموزش واحدهای درسی، ارزشیابی اساتید، جمع آوری و ارائه طرح درس اساتید، برگزاری کارگاه ها در جهت توانمدسازی اساتید، هماهنگی با مدیران گروه در جهت انعکاس نظرات دانشجویان، انجام می دهند. دفتر EDO از کلیه اساتید و دانشجویان علاقمند به امور آموزشی جهت انعکاس نظرات و پیشهادات سازنده دعوت به همفکری و همکاری می نماید.