معرفی دفتر توسعه آموزش

دفتر توسعه آموزش (EDO) در دانشکده بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران زیر نظر ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر محمد رضا خانی در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه فعالیت خود را به تدریج آغاز کرده است. مدیر دفتر توسعه آموزش در حال حاضر به عهده آقای دکتر محمد کریمی مریدانی عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی است و با همکاری اعضای هیئت علمی دانشکده، فعالیت هایEDO را در جهت بهبود کیفیت آموزش واحدهای درسی، ارزشیابی اساتید، جمع آوری و ارائه طرح درس اساتید، برگزاری کارگاه ها در جهت توانمدسازی اساتید، هماهنگی با مدیران گروه در جهت انعکاس نظرات دانشجویان، انجام می دهند. دفتر EDO دانشکده از کلیه اساتید و دانشجویان علاقمند به امور آموزشی جهت انعکاس نظرات و پیشهادات سازنده دعوت به همفکری و همکاری می نماید.